top of page

Resources

What You Need

Senai contoh kesalahan dan pelanggaran hasil siasatan dan pendakwaan terhadap klinik yang pernah dikenakan tindakan mahkamah oleh CPF Selangor

Senai contoh kesalahan dan pelanggaran yang kerap ditemui hasil pemeriksaan rutin CPF Selangor

Pengukuhan Program Acute Flaccid Paralysis (AFP)

KEY POINTS HASIL MESYUARAT JAWATANKUASA TETAP MORTALITI DAN MORBIDITI PENYAKIT TlBl PERINGKAT JKNS [SELANGOR  MORTALITY & MORBIDITY EXPERT REVIEW COMMITTEE (SMERC)] BIL O1/2021

MMC CPD Guidelines

MMC CPD Grading System

APC Online

e-Notifikasi

MMA CPD Online Module

Heading 2

KHIDMAT BERBAYAR PEMANTAUAN DI RUMAH BAGI KES COVID . 19

bottom of page